Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 20 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 50/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 20.09.2019

w sprawie: dokonania odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Hawłowicach.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 2 w związku z art 26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2019 roku poz. 506 oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 20/IV/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 20/IV/2011 Nr 35 poz. 774 z dnia 24 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami) - ustalam co następuje:

§ 1.

Zarządzam dokonanie odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu położonego w Hawłowicach gmina Pruchnik oznaczonego jako:

działka numer 135/2 o powierzchni 0,1240 ha, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzna i studnie głębinową ujęcia wody dla wodociągu gminnego za cenę uzgodnioną z właścicielem przed zawarciem aktu notarialnego.

 § 2.

Ustalam, że koszty sporządzenia umowy notarialnej gruntu nabywanego na rzecz Gminy Pruchnik poniesie Gmina Pruchnik.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 20 września 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2019 22:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż