"UCHYLONA" Wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa w Pruchniku.

Uchylona Uchwałą nr VIII/37/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

UCHWAŁA Nr VIII/37/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 18 ust 1 i 2 oraz art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2019 roku poz.506/,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Burmistrza Pruchnika z wnioskiem o nabycie na rzecz Gminy Pruchnik własności w drodze komunalizacji nieruchomości zabudowanej w Pruchniku oznaczonej jako działka numer 100/26 o powierzchni 0,0740 ha zabudowanej budynkiem byłego Komisariatu Policji w Pruchniku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UCHYLONA" Wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2019 21:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż