Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

UCHWAŁA Nr VIII/40/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

 § 1.

Udziela się z budżetu Gminy Pruchnik w 2019 roku Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej w kwocie 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

  1. przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka - Helusz w m. Pruchnik – chodnik 50 000 zł
  2. przygotowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej Nr 1774R Bystrowice – Hawłowice - Pruchnik w m. Hawłowice 15 000,00 zł
  3. przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna – Roźwienica w m. Rozbórz Długi – chodnik - 50 000,00 zł
  4. przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R droga przez wieś Kramarzówka – chodnik 120 000,00 zł
  5. przebudowę drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice – Hawłowice - Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka chodnik - 150 000,00 zł
  6. przygotowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej Nr 1633R Rączyna – Roźwienica w m. Rzeplin - 15 000,00 zł.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

§ 3.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2019 22:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż