Ogłoszenie nr 510205749-N-2019 z dnia 27-09-2019 r.
Gmina Pruchnik: Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj” dofinansowane jest ze środków unijnych, tj. EFROW w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” (Umowa o przyznanie pomocy nr 00014-65170-UM0920014/18 z dnia 11-04-2019 r.).........
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnionego, znajduje się do pobrania w załączniku (pdf) poniżej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE NA Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj” ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:27.09.2019 19:43
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:27.09.2019 19:43