IZ 271/18/2019                                                                                             Pruchnik, dnia 01-10-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa dróg gminnych”

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 01-10-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 2 549 248,17 zł brutto.

Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Gwarancja i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych w ofertach

1

„USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik

1 989 335,02

5 lat

do 30-09-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak,

Ruszelczyce 107a,, 37-755 Krzywcza

2 076 955,09

5 lat

do 30-09-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL”

Ul. Głęboka 11 b, 37-200 Przeworsk

2 566 868,85

5 lat

do 30-09-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

4

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica

2 370 512,76

5 lat

do 30-09-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

5

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

2 149 557,88

5 lat

do 30-09-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

6

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

2 042 921,94

5 lat

do 30-09-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

7

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

2 129 580,04

5 lat

do 30-09-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

8

ZAKŁAD DROGOWY Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik

2 339 308,69

5 lat

do 30-09-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:01.10.2019 11:34
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:01.10.2019 11:34