Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku

Zarządzenie Nr 39/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.07.2019

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pani Moniki Witalec – nauczyciela rytmiki i kształcenia słuchu w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

  • Robert Grządziel - przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

  • Krzysztof Szczepaniak - przedstawiciel Centrum Edukacji Artystycznej – Wizytator Rejonu Podkarpackiego;
  • Grzegorz Wójcikiewicz - dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku;
  • Jacek Ścibor - ekspert w zakresie rytmiki, dr sztuki muzycznej;
  • Iwona Bodziak - ekspert w zakresie gry na gitarze.

§ 2.

Na wniosek Pani Joanny Nowak – nauczyciela gry na gitarze w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

  • Robert Grządziel - przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

  • Krzysztof Szczepaniak - przedstawiciel Centrum Edukacji Artystycznej – Wizytator Rejonu Podkarpackiego;
  • Grzegorz Wójcikiewicz - dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku;
  • Iwona Bodziak - ekspert w zakresie gry na gitarze;
  • Jacek Ścibor - ekspert w zakresie rytmiki, dr sztuki muzycznej.

§ 3.

Tryb i zasady pracy komisji egzaminacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

§ 4.

Posiedzenia komisji egzaminacyjnych odbędą się w dniu 27 sierpnia 2019 r. od godz. 9 –tej w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 § 5.

O miejscu i terminie posiedzenia komisji jej członkowie zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.07.2019 21:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż