Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 24 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 51/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24.09.2019

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustanawiam Pana Piotra Dragana pracownika Urzędu Miejskiego w Pruchniku koordynatorem gminnym odpowiedzialnym za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na ternie gminy.

§ 2.

Zakres czynności koordynatora gminnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 24 września 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2019 22:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż