Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Nr 33/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 10.06.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w ZGK na kwotę 20 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 33 763,79zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym   Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 18 064,59zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5 000,00zł, z przeznaczeniem na zakup mediów do gimnazjum.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 22:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż