Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Załączniki do SIWZ:

  1. ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
  2. ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy
  4. ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców
  5. ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  6. ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  7. ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
  8. ZAŁĄCZNIK NR 8 przykładowy wzór zobowiązania
  9. ZAŁĄCZNIK NR 9 harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania

SIWZ z załącznikami -> Pobierz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:18.10.2019 10:54
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:18.10.2019 11:13