Ogłoszenie nr 614599-N-2019 z dnia 2019-10-24 r.
 

Gmina Pruchnik: Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie..............
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (PDF) DO POBRANIA.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:24.10.2019 16:43
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:24.10.2019 16:43