Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  1. ZAŁĄCZNIK NR 1 Dokumentacja techniczna
  2. ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy
  4. ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców
  5. ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  6. ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  7. ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
  8. ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY: 1 Arkusze=1 droga
  9. ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

POWYŻSZE DOKUMENTY ZOSTAŁY SPAKOWANE W ZIP I ZNAJDUJĄ SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:24.10.2019 16:46
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:24.10.2019 16:57