Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 42/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 20.08.2019

w sprawie: powołania komisji odbiorowej inwestycji pod nazwą:
- „Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice”
- Remont drogi dz. nr ewid. 583,635 w km 0+204-0+715 oraz 0+785-1+305 w miejscowości Hawłowice
- Remont drogi gminnej Nr 111667R w km 0+131-0+520 w miejscowości Rzeplin
- Remont drogi dz. nr ewid. 486 w km 0+075- 0+375 w miejscowości Hawłowice
- Remont drogi dz. nr ewid. 593 w km 0+060-0+227 w miejscowości Hawłowice
- Remont drogi dz. nr ewid. 427 w km 0+290-0+450 w miejscowości Rzeplin

zgodnie z umową nr: IZ 271/6/2019 z dnia 21.05.2019r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z zakończeniem robót przez Wykonawcę: Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna z siedzibą w Rozborzu Długim 57A, 37-560 Pruchnik oraz zgłoszoną gotowością do odbioru końcowego inwestycji pod nazwą: zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Odbiorową w składzie:

Robert Grządziel - przewodniczący komisji odbiorowej
Mateusz Rymarz - członek komisji
Józef Chmielecki - członek komisji
Józef Szkoła - członek komisji

§ 2.

Komisja dokona odbioru wykonanych robót, z którego sporządzi protokół.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2019 22:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż