Ogłoszenie nr 510238980-N-2019 z dnia 06-11-2019 r.
Gmina Pruchnik: Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w
Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.....................

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (unieważnione postępowanie) ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKU (.PDF)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTEPOWANIE NA Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj” ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:06.11.2019 16:14
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:06.11.2019 16:14