Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik w roku 2020

Dz.U./S S217
11/11/2019
532858-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 5
11/11/2019S217
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532858-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Pruchnik: Usługi związane z odpadami
2019/S 217-532858
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca ..............................

 

PEŁNĄ TREŚĆ opublikowanego OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU UMIESZCZONO W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (.PDF)

 

Uwaga: Dokumentację SIWZ wraz z ID postępowania, kluczem publicznym  można pobrać na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku:

 www.pruchnik.bip.info.pl (w zakładce zamówienia publiczne/przetargi/2019rok/SIWZ);

ID postępowania, klucz publiczny można równiez pozyskać ze strony: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik wroku 2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:12.11.2019 15:34
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:13.11.2019 11:56