Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020

Siwz wraz z załącznikami, ID postępowania generowanym przez miniPortal, kluczem publicznym znajduje się do pobrania poniżej, w tym:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia tzw. JEDZ

Załącznik nr 3 – wykaz  wykonanych usług,

Załącznik nr 4 – wykaz narzędzi i urządzeń

Załącznik nr 4A – zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6– projekt umowy

Załącznik nr 7 – wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług w zakresie realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 - Kalkulacja kosztów

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:12.11.2019 16:17
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:13.11.2019 11:57