ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pruchnik ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik; NIP 7922033885; REGON 650900424

IZ 271/22/2019                                                                                 Pruchnik, dnia 13-11-2019 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego OPUBLIKOWANEGO w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 217-532858 dnia 11-11-2019 r. pod nazwą Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ:

 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Uzasadnienie faktyczne: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE UNIJNE NA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:13.11.2019 11:01
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:13.11.2019 11:01