IZ 271/21/2019                                                                                                                               Pruchnik 14-11-2019 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107a, 37--755 Krzywcza.  Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 20-11-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

5

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37--755 Krzywcza

703 900,87

        703 900,87

P1= ----------------- *60= 60

        703 900,87

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

731 220,14

        703 900,87

P1= ----------------- *60= 57,76

        731 220,14

P2 = 5 lat = 40 pkt

97,76

2

USŁUGI TRANSPORTOWE

Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

1 029 953,59

        703 900,87

P1= ----------------- *60= 41,01

        1 029 953,59

P2 = 5 lat = 40 pkt

81,01

3

Przedsiębiorstwo „MOLTER’ Sp. z o.o.

Rudna Mała 47 b

36-060 Głogów Małopolski

840 103,26

        703 900,87

P1= ----------------- *60=50,27

        840 103,26

P2 = 5 lat = 40 pkt

90,27

4

Zakład Transportowo-Drogowy

Jolanta Oleksów

ul. Sielecka 2

37-700 Przemyśl

814 021,18

        703 900,87

P1= ----------------- *60= 51,88

        814 021,18

P2 = 5 lat = 40 pkt

91,88

6

„USŁUGOWIEC”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

797 158,74

        703 900,87

P1= ----------------- *60= 52,98

        797 158,74

P2 = 5 lat = 40 pkt

92,98

7

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego

„BUDINSTEL”

Ul. Głęboka 11b

37-200 Przeworsk

1 018 458,92

        703 900,87

P1= ----------------- *60= 41,47

        1 018 458,92

P2 = 5 lat = 40 pkt

81,47

8

Usługi Transportowe Roboty Ziemne

Stanisław Drak

Ul. Hubala 10

37-700 Przemyśl

969 641,46

        703 900,87

P1= ----------------- *60= 43,56

        969 641,46

P2 = 5 lat = 40 pkt

83,56

9

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

Ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

848 491,45

        703 900,87

P1= ----------------- *60= 49,78

        848 491,45

P2 = 5 lat = 40 pkt

89,78

10

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

813 143,91

        703 900,87

P1= ----------------- *60= 51,94

        813 143,91

P2 = 5 lat = 40 pkt

91,94

11

ZAKŁAD DROGOWY Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

1 082 083,32

        703 900,87

P1= ----------------- *60= 39,03

        1 082 083,32

P2 = 5 lat = 40 pkt

79,03

12

BUDOWA DRÓG I MOSTÓW

Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

728 129,16

        703 900,87

P1= ----------------- *60= 58,00

        728 129,16

P2 = 5 lat = 40 pkt

98,00

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:14.11.2019 10:13
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:14.11.2019 10:13