Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

załącznik nr 1  Formularz oferty

załącznik nr 2  Kosztorys ofertowy do wyceny

załącznik nr 3  Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 4  Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5  Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej  grupy kapitałowej

załącznik nr 6 Wzór Umowy – 2 egz.

załącznik nr 7 Szczegółowe informacje o punktach poboru energii EXCEL (4 arkusze: 7a, 7b, 7c, 7d)

 

 SIWZ wraz z załącznikami znajduje się do pobrania poniżej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:18.11.2019 16:40
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:18.11.2019 16:40