Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

załącznik nr 1  Formularz oferty

załącznik nr 2  Kosztorys ofertowy do wyceny

załącznik nr 3  Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 4  Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5  Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej  grupy kapitałowej

załącznik nr 6 Wzór Umowy – 2 egz.

załącznik nr 7 Szczegółowe informacje o punktach poboru energii EXCEL (4 arkusze: 7a, 7b, 7c, 7d)

 

 SIWZ wraz z załącznikami znajduje się do pobrania poniżej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.11.2019 16:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż