"UNIEWAŻNIONA" Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego

 

UCHWAŁA Nr IX/47/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: utworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), art. 11 ust.2 i art. 12 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869), art. 1 ust 1 ,art. 9 ust.2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878 ze zm.), art. 18 ust.1 pkt. 5,art.51 a ust.1,art.51b ust.1 i art.51 c ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. poz. 1586 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się filię Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

§ 2.

Na siedzibę filii przeznacza się II kondygnację oraz poddasze budynku położonego przy ul. Szkolnej nr 10 w Pruchniku.

§ 3.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do dokonania zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UNIEWAŻNIONA" Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2019 22:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż