Uchylenie uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr X/51/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie: uchylenia uchwały własnej.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Uchyla się uchwałę nr VIII/37/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa w Pruchniku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2019 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż