Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

UCHWAŁA Nr X/54/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Zwiększa się udzieloną z budżetu Gminy Pruchnik w 2019 roku Powiatowi Jarosławskiemu pomoc finansową o kwotę 24 544 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote) z przeznaczeniem na:

  1. przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w m. Pruchnik – chodnik 12 700 zł,
  2. przebudowę drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice – Hawłowice - Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka chodnik – 11 844 zł.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

§ 3.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2019 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż