Zmiana uchwały nr XXXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr X/59/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. z 2019 r. poz. 712 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

1. W uchwale nr XXXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały nr XXXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2019 16:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż