Ogłoszenie nr 540253032-N-2019 z dnia 22-11-2019 r.
Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 623982-N-2019
Data: 18-11-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 65090042400000, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5 ........................

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA OGŁOSZENIA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:22.11.2019 12:05
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:22.11.2019 12:05