Zarządzenie Nr 58/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.10.2019

w sprawie: przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Pruchniku informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 29 października 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.10.2019 18:36
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.10.2019 18:36