Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 43/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 20.08.2019

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze roku 2019 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.594) oraz Uchwały Nr 57/VIII/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 21.07.2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Pruchnika , zarządza co następuje:

§ 1.

 Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o :

  1. przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za pierwsze półrocze 2019 roku – zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia
  2. przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze roku 2019 - zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia
  3. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2019 23:08