Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 40/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 12.08.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 274 073,09zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 198 606,09zł, z przeznaczeniem na:

 • realizację świadczenia wychowawczego 123 000,00zł
 • finansowanie ośrodków wsparcia 1 578,00zł
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 5 000,00zł
 • wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 69 028,09zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w kwocie 75 467,00zł, z przeznaczeniem na:

 • posiłek w szkole i w domu 42 600,00zł
 • wypłaty zasiłków stałych 32 867,00zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr MF/FS4.4143.3.350.2019MF.2678, 85/18.3122.2.112.2019.ZW, MF/FS 5.4143.3.139.2019.mf.3202,MF/fFS4.4143.3.309.2019.MF.2572, MF/FS4.4143.3.353.2019.MF.2711,MF/FS4.4143.3.381.2019.MF.2902.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 274 073,09zł, w tym:

 • realizację świadczenia wychowawczego 123 000,00zł
 • finansowanie ośrodków wsparcia 1 578,00zł
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 5 000,00zł
 • wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 69 028,09zł
 • posiłek w szkole i w domu 42 600,00zł
 • wypłaty zasiłków stałych 32 867,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku w kwocie 12 005,00zł.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 28 000,00zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu- zakup usług.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 36 233,75zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.08.2019 19:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż