Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku

Zarządzenie Nr 38/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 22.07.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 4 500,00zł.

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszego zarządzania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.07.2019 23:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż