Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku

Zarządzenie Nr 36/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 9.07.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 219 356,00zł, w tym:
  • dotację celowe z budżetu państwa z zakresie administracji rządowej w kwocie 219 356,00zl, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ŚDS W Pruchniku.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższa zmianę wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F.VI.3111.2.72.2019

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 219 356,00zł, w tym:

  • bieżące funkcjonowanie ŚDS

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 89 850,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych w gminie Pruchnik na kwotę 14 410,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2019 22:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż