Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Nr 35/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 21.06.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 37 162,00zł,w tym:
  •  dotację celowe z budżetu państwa z zakresie administracji rządowej w kwocie 200,00zl, z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny
  • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 36 962,00zł  w zakresie dożywiania

2. Zmniejsza się dochody budżetu państwa o kwotę 100,00zł, w tym:

  • dotację celowe z budżetu państwa z zakresie administracji rządowej w kwocie100,00zł,  z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019r.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji F-VI.3111.1.63.2019 , F-VI.3111.2.58.2019,
F-VI.3111.1.60.2019.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 37 162,00zł, w tym:

  • obsługa Karty Dużej Rodziny 200,00zł
  • dożywianie 36 962,00zl

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 100,00zł, w tym:

  • przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 100,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS w Pruchnika na kwotę 21 140,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 7 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 10 300,00zł.

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.06.2019 22:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż