Ogłoszenie nr 510261413-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.
Gmina Pruchnik: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623982-N-2019......................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE NA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:02.12.2019 13:09
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:02.12.2019 13:09