Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 10 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 27/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 10.05.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

 Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 33 950,00zł,w tym:

  • dotacje z budżetu państwa na zadania w zakresie administracji rządowej w kwocie 33 950,00zł, z przeznaczeniem na:
    a) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 31 950,00zł
    b) bieżące funkcjonowanie ŚDS w Pruchniku 2 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 33 950,00zł, w tym:

  • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 31 950,00zl
  • bieżące funkcjonowanie ŚDS w Pruchniku 2 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 3 503,42zł

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 2 900,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 15 000,00zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe przy tworzeniu Klubu Senior+ - 7000,00zł oraz 8 000,00zł na opracowanie dokumentacji na remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior + .

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 9 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 10 maja 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.05.2019 22:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż