Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 22/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 23.04.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 269 520,03zł,w tym:
 • dotacje z budżetu państwa na zadania w zakresie administracji rządowej w kwocie 197 520,03zł, z przeznaczeniem na:
  a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 157 080,03zł
  b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 19 640,00zł
  c) wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 20 000,00zł
  d) realizacje zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 800,00zł
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 72 000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr MF/FS5.4143.3.32.2019 MF.810, MF/FG1.4143.3.66.2019. MF.937. MF/FS4.4143.3.130.2019.MF.1029, MF/FS4.4142.2.158.2019.MF.1124.MF/ST5 oraz KBW nr DPR 803-1/2019.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 269 520,03zł, w tym:

 • zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 157 080,03zł
 • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 19 640,00zł
 • wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 20 000,00zł
 • realizacje zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 800,00zł
 • dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 72 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 4 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Gimnazjum Publicznego w Pruchniku na kwotę 400,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 500,00zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.04.2019 22:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż