Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 29 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 18/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.03.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 132 756,50zł, w tym:
 • dotacje z budżetu państwa na zadania w zakresie administracji rządowej w kwocie 67 044,50zł, z przeznaczeniem na:
  a) bieżące funkcjonowanie ŚDS 66 244,50zł
  b) karta dużej rodziny 800,00zł
 • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 65 712,00zł, z przeznaczeniem na:
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 712,00zł
 • pomoc w zakresie dożywiania 55 000,00zł

Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr 85/18.3122.2.11.2019, MF/FS4.4143.3.60.2019.MF.416, 85/18.3122.2.9.2019, 85/18.3122.2.10.2019

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 132 756,50zł, w tym:

 • bieżące funkcjonowanie ŚDS 66 244,50zł
 • karta dużej rodziny 800,00zł
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 712,00zł
 • pomoc w zakresie dożywiania 55 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 11 303,29zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w jednostkach oświatowych na kwotę 214,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 2 358,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2019 23:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż