Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 6 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 12/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 6.03.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 806,00zł, w tym;
  • dotację celowa z budżetu państwa w kwocie 2 806,00zł, z przeznaczeniem  na dofinansowanie bieżącej działalności wychowania w pozostałych formach przedszkolnych.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 806,00zł,  w tym;

  •  bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy SP w Kramarzówce

 Szczegóły zawiera zał. Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zamian w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 3 610,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 6 marca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2019 23:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż