Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczogaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMIDO POBRANIA PONIŻEJ (SPAKOWANE W ZIP)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczogaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:11.12.2019 19:41
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:11.12.2019 19:41