Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I

DOTYCZY ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT:

 

Ogłoszenie nr 540275980-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 635358-N-2019
Data: 11-12-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 65090042400000, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 10:00,

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA OGŁOSZENIA Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:17.12.2019 15:24
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:17.12.2019 15:24