Znak sprawy: IZ 271/25/2019                                                                                         Pruchnik 17-12-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Odpowiedź 1

Modyfikuje się zapis w punkcie 3.15. Zamówienie nie obejmuje dostawy agregatu wysokociśnieniowego ani autopompy, w związku z powyższym usuwa się punkty od 3.19 do 3.21 oraz 3.24.

 

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuści zbiornik paliwa o pojemności 70 litrów.

 

Odpowiedź 3

Zamawiający nie odstępuje w całości od tego punkt, ale modyfikuje, w tym punkcie zapis (po modyfikacji – pkt 3.17).

 

Odpowiedź 4

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki:

  1. Treść zapytań do przetargu,
  2. Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ.

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:17.12.2019 19:22
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:17.12.2019 19:25