Znak sprawy: IZ 271/25/2019                                                                Pruchnik 18-12-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I”.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Modyfikuje się ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ: Zmodyfikowany, w/w dokument w załączeniu.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ NR 2 "Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:18.12.2019 14:05
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:18.12.2019 14:05