UCHWAŁA Nr XI/69/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchylenia uchwały własnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Uchyla się Uchwałę nr VI/21/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.12.2019 09:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.12.2019 09:30