zakup energi elektrycznej do Budynku Urzędu Gminy Pruchnik, ul Rynek1

                   

Gk 3140/ Wr/E/68/2006

INFORMACJA  O  ZAWARCIU  UMOWY

 w trybie z wolnej ręki

 ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pruchnik

Ul. Rynek 1

37-560 Pruchnik

www.pruchnik.bip.info.pl

ugpruchnik@post.pl

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

   Zakup  energii elektrycznej  oraz świadczenie usług dystrybucyjnych dla obiektu:

                 Budynek Urzędu Gminy Pruchnik,ul Rynek 1 Biura

 NAZWA I ADRES WYKONAWCY z którym  podpisano umowę

                                    Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.

                                   z siedzibą w Zamościu ul Kożmina 1

                                     Rejonowy  Zakład  Energetyczny

                                                37-200  Przeworsk

                                                 Ul  Słowackiego 30

 UZASADNIENIE WYBORU

          Zamawiający udzielił  przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki, w  oparciu o dyspozycję  art. 67 ust. 1, pkt. 1, lit „a” ustawy  prawo Zamówień  publicznych, z uwagi na fakt iż zostały spełnione wszystkie przesłanki określone dyspozycją cytowanego artykułu, a w szczególności to, że przedmiotem zamówienia jest  zakup energii elektrycznej, która ze  względu na przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze może zrealizować tylko jeden wykonawca. Zgodnie  z art. 143 ust.1 pkt 2 ww. ustawy umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zakup energi elektrycznej do Budynku Urzędu Gminy Pruchnik, ul Rynek1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2007 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż