Zarządzenie Nr 59/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.10.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 147,43zł,w tym:
  • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 147,43zł, z przeznaczeniem na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 148 111,00zł, w tym:

  • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 148 111,00zł, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych .

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr MF/FG1.4143.3.704.2019.MF.5380 oraz MF/FG7.4143.3.5.2019.MF.3970.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 147,43zł, w tym:

  • wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 147,43zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 148 111,00zł,  w tym:

  • usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych 148 111,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 55 810,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w Urzędzie Miejskim w Pruchniku na kwotę 74 208,37zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 29 października 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.10.2019 23:38
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.01.2020 14:46