Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku

Zarządzenie Nr 62/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.10.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 135 553,70zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 114 744,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich 1 540,00zł
  b) realizację zadań w wychowaniu dzieci 980 000,00zł
  c) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 200,00zł
  d) realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych 124 936,00zł
  e) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3 418,00zł
  f) realizacja programu Dobry Start 4 650,00zł
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 20 809,70zł, z przeznaczeniem na:
  a) realizację programu „Posiłek w szkole” 16 685,70zł
  b) bieżące funkcjonowanie OPS 4 124,00zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 41 582,50zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 41 582,50 zł, z przeznaczeniem na:
  a) realizację świadczenia wychowawczego 34 600,00zł
  b) funkcjonowanie ośrodków wsparcia 3 154,50zł
  c) realizacja zadań w OPS 900,00zł
  d) specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 928,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe aminy wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F-VI.3111.1.265.2019, …226.2019, …217.2019, ….219.2019, …. 228.2019, …..236.2019, ….240.2019, ….250.2019, ….230.2019, ….237.2019, …270.2019.

b

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 135 553,70zł, w tym:

 • finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich 1 540,00zł
 • realizację zadań w wychowaniu dzieci 980 000,00zł
 • realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 200,00zł
 • realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych 124 936,00zł
 • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3 418,00zł
 • realizacja programu Dobry Start 4 650,00zł
 • realizację programu „Posiłek w szkole” 16 685,70zł
 • bieżące funkcjonowanie OPS 4 124,00zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 41 582,50zł, w tym:

 • realizację świadczenia wychowawczego 34 600,00zł
 • funkcjonowanie ośrodków wsparcia 3 154,50zł
 • realizacja zadań w OPS 900,00zł
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 928,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w jednostkach oświatowych na kwotę 6 828,58zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku w kwocie 94 770,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w OPS w Pruchniku na kwotę 24 239,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2019 23:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż