Zarządzenie Nr 64/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.11.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 249,00zł,w tym:
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 5 249,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 429,00zł
  b) bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej 4 820,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 47 400,00zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 47 400,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) zasiłki okresowe 11 973,00zł
  b) zasiłki stałe 11 045,00zł
  c) realizacja programu Posiłek w szkole i domu 22 720,00zł
  d) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 1 662,00zł

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 85/18.3122.2.307.2019.ZW, …313.2019.ZW,….302.2019.ZW,314.2019.ZW,…309.2019.ZW,…304.2019.ZW

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 249,00zł, w tym:

 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 429,00zł
 • bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej 4 820,00zł

2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 47 400,00zł, w tym:

 • zasiłki okresowe 11 973,00zł
 • zasiłki stałe 11 045,00zł
 • realizacja programu Posiłek w szkole i domu 22 720,00zł
 • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 1 662,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZGK na kwotę 20 700,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ŚDS w Pruchniku na kwotę 104 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 19 757,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 7 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w OPS w Pruchniku na kwotę 4 188,25zł.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.11.2019 18:38
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:27.11.2019 18:38