Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie nr 501224-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.
 

Gmina Pruchnik: Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj” dofinansowane jest ze środków unijnych, tj. EFROW w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”...................................... PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2020 18:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż