Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku

Siwz wraz z załącznikami:

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY (zawiera 2 części)

Siwz wraz z załącznikami do pobrania poniżej (spkaowane w ZIP)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2020 16:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż