Wykaz nieruchomości Mienia Komunalnego w Rozborzu Długim przeznaczonego do dzierżawy.

Burmistrz Pruchnika działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy na cele rolne niżej wymienione nieruchomości w Rozborzu Długim stanowiące własność Gminy Pruchnik.
Wyszczególnione w wykazie grunty przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku w dniach od 16.12.2019 do dnia 10.01.2020 roku.

Nr działki

Rodzaje użytków, powierzchnia
(w ha)

Powierzchnia
Ogólna
(w ha)

Wysokość czynszu
(w zł)

UWAGI

530

LZ/Ps IV - 0.0142

0.0142

1,00

 

927

Ps III - 0.0230

0.0230

1,80

 

992

LIII - 1,8523
N - 0.1345

1,9868

148,20

 

995

R III a - 0.3201
R III b - 0,1605
ŁIII- 0,1057
Ł IV - 0,1251
Ps III-0,2173

0,9287

70,50

 

1073

Ps IV - 0,0426

0,0428

2,10

 

1107

Ps IV a -0,3612

0.3612

18,10

 

1 129

Lz/Ps V- 0,0300

0.0300

1,50

 

1130

Ps IV - 0.1552

0.1552

7,80

 

1026/3

R IV a - 0.0343

0.0343

1,70

 

1032

Ps III -0,1462

0.1462

73,10

 

942/1 część

Ps III-0,0558

0,0558

4,50

 

181

R III b - 0,4590

0,4590

36,70

 

186/2

RIII a- 0,0198
R III b-0,6846

0,7044

56,40

 

942/3

Ps III - 0,0802
Lz/Ps III- 0,1554

0,2356

18,80

 

113

Ps IV - 0,0646

0,0646

3,20

 

1156

Ps V- 0,0153 Lz/RIVa- 0,2571

0,2724

13,60

 

1158

Lz- RIV b- 0,2641

0,2641

13,20

 

Wyżej wymienione grunty można wydzierżawić na okres do 3 lat.

W terminie do dnia 30 dni od dnia wywieszenia wykazu będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Pruchnik / sekretariat/ wnioski na dzierżawę w/w nieruchomości.
Po tym terminie wykazane do dzierżawy nieruchomości mogą być wydzierżawione bez dokonyania przetargu na dzierżawę jeżeli o dzierżawę będzie się ubiegał tylko jeden podmiot lub nikt w wyznaczonym terminie nie złoży wniosku o dzierżawę.

                                                                                                          Burmistrz Pruchnika
                                                                                                          mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości Mienia Komunalnego w Rozborzu Długim przeznaczonego do dzierżawy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.12.2019 22:14
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.12.2019 22:14