Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Gminy Pruchnik na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Gminy Pruchnik na 2020 r.

Gmina Pruchnik, na podstawie art.. 13a UPZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (powyżej 30 tyś. EURO)  jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia:         RB-roboty budowlane;                U- usługi;                   D - Dostawy Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia netto  Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym 
1 Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń  Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych D przetarg nieograniczony 162 000,00 1
2 Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj RB przetarg nieograniczony 281 000,00 1
3 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik w roku 2020 D przetarg nieograniczony 252 000,00 1
4 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach, gmina Pruchnik RB przetarg nieograniczony 813 000,00 1-2
5 Rozbudowa ujęcia wód wgłębnych z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik - podłączenie studni wierconej S-8 RB przetarg nieograniczony 211 000,00 1-2
6 Zakup energii elektrycznej dla  Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych D przetarg nieograniczony   500 000,00 2-3
7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli  nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w 2021 U przetarg nieograniczony - unijny 1 600 000,00 3-4

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza

mgr Agnieszka Wojdyła

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Gminy Pruchnik na 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2020 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż