ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku

IZ 271/3/2020                                                                                      Pruchnik 14-01-2020 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku”.

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1:

Czy jest już określone dokładne miejsce dostawy kruszyw, czy wszystkie kruszywa będą dostarczane w jedno miejsce? Pisząc o małych samochodach, jak małe samochody mają Państwo na myśli? O jakiej ładowności? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił jednego miejsca dla dostawy kruszyw. Zamawiający w dokumentacji SIWZ wskazuje teren gminy Pruchnik tj. w różne miejsca: 8 miejscowości=10 sołectw=teren gminy Pruchnik.

Zamawiający wskazuje w dokumentacji SIWZ, w tym w Rozdziale III siwz –Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2, że wielkość samochodu dostarczającego dany materiał (beton czy kruszywo) będzie każdorazowo dostosowywana do istniejących parametrów drogi – możliwości dojazdu. W przypadku dostawy kruszyw określenie „małe samochody” oznacza samochód o ładowności do 10 ton. Zamawiający dopuszcza dostarczenie kruszywa pojazdem o większej ładowności pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Zamawiający przypomina, że dostawa obejmująca przedmiot zamówienia będzie realizowana sukcesywnie (w miarę potrzeb Zamawiającego) a nie jednorazowo.  

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2020 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia jeśli dotyczy. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2020 16:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż