Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku

IZ 271/3/2020                                                                                    Pruchnik, dnia 17-01-2020 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 17-01-2020 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 200 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty dla części I - KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE i dla części II – BETON:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena* brutto

Termin dostawy

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Usługi Transportowe Dariusz Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

I część

247 291,50

do 24 godz.

do dnia 17-12-2020 r.

Zgodnie z zapisami projektu umowy

II część

-

-

-

-

2

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej

Ul. Polna 16

37-560 Pruchnik

I część

199 444,50

do 24 godz.

do dnia 17-12-2020 r.

Zgodnie z zapisami projektu umowy

II część

-

-

-

-

3

ART-WIK Sp. z o.o.

Al. Kopisto 8b/229

35-315 Rzeszów

I część

297 475,50

do 24 godz.

do dnia 17-12-2020 r.

Zgodnie z zapisami projektu umowy

II część

-

-

-

-

4

F.H.U. Kamko Kamil Gil

Hucisko 76

36-003 Przewrotne

I część

293 017,37

do 24 godz.

do dnia 17-12-2020 r.

Zgodnie z zapisami projektu umowy

II część

-

-

-

-

5

BETONBUD Sp. z o.o.

Ul. Poniatowskiego 49

37-500 Jarosław

I część

207 378,00

24 godz.

do dnia 17-12-2020 r.

Zgodnie z zapisami projektu umowy

II część

121 462,50

24 godz.

do dnia 17-12-2020 r.

Zgodnie z zapisami projektu umowy

6

TRANSBET BETONIARNIE Sp. z o.o., Sp. k.

Ul. Topolowa 5

37-700 Przemyśl

I część

-

-

-

-

II część

125 054,10

24 godz.

do dnia 17-12-2020 r.

Zgodnie z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2020 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż